Plavba po řece Dyji

Provoz na řece Dyji od 1. 4. 2018 UKONČEN!
Lodě plující po řece Dyji jsou k prodeji.

Břeclav - Janův hrad a zpět

Plujeme po horním úseku řeky, která zde tvoří osu Břeclavska a je také vstupní branou do unikátního Lednicko-valtického areálu. Řeka Dyje zde nabízí vše ze svého úžasného repertoáru. Od upraveného a regulovaného toku až po meandrující původní koryto se spoustou zákoutí, a v neposlední řadě také zbytky původního lichtenštejnského mostu zničeného za 2. světové války. Pokud zvolíte Břeclav jako svůj výchozí bod, můžete začít s prohlídkou exteriéru břeclavského zámku, přestaveného z gotického hradu na renesanční zámek. V cíli plavby na vás pak čeká romantická umělá zřícenina Janův hrad. Pokud se s námi nevrátíte do Břeclavi, využijte koňského povozu, který pravidelně vozí turisty z Janova hradu k lednickému zámku.

Město Břeclav je poskytovatelem části finančních prostředků na provoz lodní dopravy na trase z Veslařského klubu na Janův hrad a zpět.
 
TOP