Vánoční plavby na řece Dyji

Plavby lodí po řece Dyji
a Nových Mlýnech

Aktuality

Od 15. 10. 2016 plujeme na řece Dyji podle zimního jízdního řádu, o víkendech odjezd z Veslařského klubu ve 13 hod.
 

Nově jsme do naší flotily zařadili loď Vlčí mák, se kterou plujeme po Nových Mlýnech.

Časy plaveb najdete v jízdních řádech. Těšíme se na viděnou!

Loď Vlčí mák

 
 

Fotografie

TOP